Blir det nya regler om spelreklam? Sedan den första januari 2019 infördes en ny spellag i Sverige. Lagen innebar många förändringar för spelbolagen som måste rätta sig efter de nya reglerna, eller förlora sin licens och inte längre kunna vända sig till den svenska marknaden. Som en del av de nya reglerna skedde en förändring gällande reklam också.

Att marknadsföra sina spelsidor är en stor del av spelbolags satsningar runt sina varumärken och tidigare har det inte funnits några konkreta restriktioner. Det är inte fallet längre och tack vare de nya reglerna finns det nu flera saker att ha i åtanke på hur och var spelbolag får marknadsföra.

Vad var reglerna januari 2019?

I stora drag kan vi säga att de nya reglerna från januari gällande spelreklam var att lägga mer ansvar på spelbolagen. All fakta måste vara tydlig och inte locka till överdrivet spelande. Omfattningar av reklam ska begränsas. Måttfullhet blir nyckelordet i spelreklamen, eftersom den ska vara mer informativ är lockande.

Anledning till att de vill begränsa reklamen runt spel är för att minska de negativa effekterna av det. Idag är det många som fastnar i spelberoende och reklam är en bidragande faktor till att många dras in och fastnar. Att locka mindre och låta spel förbli ren underhållning kommer att leda till en sundare spelmiljö.

Varför blir det nya förändringar?

Många av spelbolagen struntade i de nya reglerna och fortsatte som de alltid gjort, vilket gjorde att det skapades nya regler gällande spelreklam. De skulle börja behandlas som alkoholreklam gällande sina konsekvenser. Vissa inslag som bonusar är helt kapade och mer krav på information som att ange procentuell vinstchans i spelen blir ett måste.

Civilminister Ardalan Shekarabi krävde en förbättring med dessa nya punkter till senast 31 mars 2019. Tills dess hade förbättringar skett, men de var långt ifrån tillfredsställande. Vidare åtgärder kommer att tas för att förbättra och minska på den så kallade aggressiva spelreklamen. Redovisningen av det kommer att ske den 31 oktober 2020.

Comments are closed.

Post Navigation